FAQs Complain Problems

अचल सम्पत्ति मूल्यांकन सम्बन्धमा निवेदनको ढाँचा

तल Supporting Documents मा राखिएको अचल सम्पत्ति मूल्यांकन सम्बन्धमा निवेदनको ढाँचाको सूचनाको pdf file डाउनलोड (Download) गरी पढ्न सक्नु हुनेछ।  

Documents: