FAQs Complain Problems

निजी स्तरमा कार्य गर्न इच्छुक ग्रा. प. स्वा. का कार्यकर्ता जे.टि./जे.टि.ए.(पशु विज्ञान) हरुले १५ दिन भित्र निवेदन पेश गर्न हुन सम्बन्धि सूचना |