FAQs Complain Problems

मा.वि. तथा आधारभूत (नि.मा.वि.) विधालयहरुलाई विधुतीय हाजिरी स‌ंचालन सम्बन्धी आधारभूूत तालिम संचालन गरियो |