FAQs Complain Problems

दुधौली नगरपालिकाको विधालय तथा वडा कार्यालयहरुलाई विधुतीय हाजिरी संचालन सम्बन्धी तालिम तथा हाजिरी मेसिन जडान।