FAQs Complain Problems

आ व २०७६।०७७ मा यस केन्द्र मार्फत कार्यान्वयन हुने जैविक उर्जा प्रणालीहरु (सुधारिएको चुलो, ग्यासिफायर, घरेलु बायोग्यास, फोहोरबाट उर्जा पाइपलाइन, तथा बोटलिड आदि) सम्ब्नधी विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि माग संकलन सम्बन्धी सूचना ।