FAQs Complain Problems

वडा नं. १ को कार्यालय, काकरभित्ता

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष श्री जय बहादुर पौडेल ९८५४०४२००१
वडा सदस्य श्री विर बहादुर ठकुरी ९८१६८४००८४
वडा सदस्य श्री हरिदेव कुमर ९८०७७८८१३०
वडा सदस्य श्री सरस्वती कुमारी माझी ९८१६८५५७२८
वडा सदस्य श्री अम्विका कुमारी विश्वकर्मा ९८२५८८०९०७

कर्मचारीहरुको विवरण

 

क्र.सं. नाम पद सम्पर्क नं.
हेरम्बराज अधिकारी  वडा सचिव ९८४४२४५८१५
शान्ति प्रसाद अधिकारी स.कम्प्युटर अप्रेटर ९८४४५१८६२९
राकेश कुमार फनेत सब– इन्जिनियर (पाँचौ) ९८१८७२४०१५
ममता पहाडी ना.प्रा.स.(कृषि) चौथो ९८१९६९४८९५
बाल कुमारी परियार सामुदायिक मनोसामाजिक कर्ता ९८१९८७४६२६ ९८४४४४२६९०
कमला कुमारी फुँयाल सामाजिक परिचालक ९८१४८८५४९७
इश्वर प्रसाद तिमल्सिना कार्यालय सहयोगी ९८०७६२३६०६
लाल बहादुर माझी स्वीपर ९८०९६२०३४८
Nepali
जनसंख्या: 
४,१२१ (पुरुष: १,९५०, महिला: २,१७१)
सम्पर्क नम्बर: 
9854042001
Weight: 
0