FAQs Complain Problems

वडा नं. ६ को कार्यालय, हर्षाही

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

सि.नं. पद नाम  सम्पर्क नं.
६ नं. वडा अध्यक्ष कमानसिं आले मगर ९८५४०४२००६
६ नं. वडा सदस्य प्रेम बहादुर लामा ९८१४८५०३३०
६ नं. वडा सदस्य बन्नु कुमर ९८०८६८८०१९
६ नं. वडा सदस्य सन्सरीमाया दमै ९८१९७५०७८७
६ नं. वडा सदस्य अतीमाया मोक्तान ९८२२०३६४०१

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण 

क्र.सं. नाम पद सम्पर्क नं.
राजकिशोर अधिकारी वडा सचिव ९८५४०४२७९३ ९८१७८५९७९३
अमर बहादुर थापा मगर स.कम्प्युटर अप्रेटर ९८६१३३०२७५ ९८०४८७५७९०
प्रदिप अधिकारी अ.सब.इन्जिनियर ९८००८८७३५३
संगिता कुमारी कुमर सामुदायिक मनोसामाजिक कर्ता ९८०९६६०७५०
बिमला कुमारी काफ्ले सामाजिक परिचालक ९८४४२५४२२१
बाल कुमार दनुवार कार्यालय सहगोगी ९८१३५७७१८१
गंगा कुमारी धामी स्वीपर ९८००८००७३७
Nepali
जनसंख्या: 
४,६९३ (पुरुष: २,१७०, महिला: २,५२३)
सम्पर्क नम्बर: 
9854042006
Weight: 
0