FAQs Complain Problems

वडा नं. ७ को कार्यालय, पोखरे

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम  सम्पर्क नं.
७ नं. वडा अध्यक्ष राजन दाहाल ९८५४०४२०१७
७ नं. वडा सदस्य डम्बर बहादुर सुनुवार ९८६२८३६९४३
७ नं. वडा सदस्य बल बहादुर मगर ९८४२११२९७४
७ नं. वडा सदस्य भिखनी अधिकारी दनुवार ९८४४४१७३०७
७ नं. वडा सदस्य सर्मिला सदा ९८१४८५५६४१

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण 

क्र.सं. नाम पद सम्पर्क नं.
अर्जुन विश्वकर्मा वडा सचिव  
अमर बहादुर थापा मगर  स.कम्प्युटर अप्रेटर ९८०४८७५७९०
सरिता स्याङ्तान ना.प.से.प्रा.(पशु प्रविधिक) ९८१९९६३३२२
तारा थापा ना.प्रा.स.(कृषि) चौथो ९८१६७६३२२९
मन्जिता थामी कार्यालय सहगोगी ९८१६७०९०३८
Nepali
जनसंख्या: 
४,१७७ (पुरुष: १,९६९, महिला: २,२०८)
सम्पर्क नम्बर: 
९८५४०४२०१७
Weight: 
0